Pszczoły ważne dla zdrowia ekosystemów i człowieka - wybrane argumenty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Garczyńska, Mariola
Kostecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Pszczoły należą do owadów zapylających i pełnią istotną rolę w ekosystemach; dzięki nim owocuje większość roślin, stanowią także podstawę świadczeń ekosystemowych dla człowieka i wielu zwierząt. Pszczoły wytwarzają miód, mleczko pszczele i propolis o działaniu użytkowym i leczniczym. W ostatnich latach zauważono masowe wymieranie pszczół.
Pollinating insects, bees in particular, play a very important role in the environment; thanks to them most plants on our planet bears fruits (and the plants are human’s and many animals’ food). Bees also produce valuable products such as honey, royal jelly and propolis, they all have utility and therapeutic effect. In the recent years mass extinction of bees is observed. There are many reasons for this disturbing phenomenon. We urgently need to begin to counter these threats and protect bees, valuable for ecosystem services and all life on Earth.
Opis
Słowa kluczowe
pszczoła miodna , znaczenie , zagrożenia , ochrona , honey bee , importance , threats , protection
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 21–30