Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)2016

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 42
 • Pozycja
  The influence of environmental factors on metabolic activity of cancer cells
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Koziorowska, Anna; Stats, Katarzyna; Romerowicz-Misielak, Maria
  The paper presents the results of viability of breast cancer cells under the influence of electromagnetic field. MCF-7 cell line was subjected to an electromagnetic field with a frequency of 5 Hz, 60 Hz and 120 Hz and an MTT assay was performed immediately after the influence of the field and after 24 hours. No statistical difference was demonstrated in cell viability immediately after exposure to EMF, and there are demonstrated differences in the case of field frequencies of 5 Hz and 120 Hz within 24 hours after exposure.
 • Pozycja
  Edukacja prorodzinna w kontekście współczesnych przemian społecznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Śniegulska, Anna
  W sytuacji szybkich zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych przed edukacją rysują się nowe wyzwania. Wydaje się, że szczególnie istotne zadania nawiązują do idei edukacji prorodzinnej, która z punktu widzenia teorii i praktyki pedagogicznej jest ważnym obszarem pracy wychowawczej szkoły. W opracowaniu przedstawiam opinie osób wkraczających w dorosłość na temat realizowanej w szkole edukacji prorodzinnej oraz staram się określić potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. Rozważania osadzam na przekonaniu, iż edukacja prorodzinna w nowym wymiarze winna sprostać zadaniu przygotowania młodzieży do dojrzałego związku z drugim człowiekiem i odpowiedzialnego rodzicielstwa, co stwarza szansę na budowanie satysfakcjonującej przestrzeni życia i osiąganie indywidualnego szczęścia.
 • Pozycja
  Multicultural education in the context of perception of educational texts
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Romanov, I.V.
  Globalization of social relations determines the range and vector of development of main operative forces of communicative interaction. In particular, innovative technologies and multiculturalism of the information flows become defining, which is especially important in the issues of modern education. There is a significant strengthening of the role of the multicultural component of information represented in a sign form and creating a materialized mediator in the interaction of consciousnesses. The article deals with the questions of a multicultural aspect of educational information in the learning process.
 • Pozycja
  Stres w pracy – wyzwanie w kształceniu przyszłych przedsiębiorców i menedżerów
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Walczyna, Anna
  Przedmiotem artykułu jest kształcenie w zakresie stresu w pracy. Wskazując potencjalne stresory w pracy menedżerów i przedsiębiorców, ich odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz efektywność pracy – własną i podległych osób, autorka rekomenduje kształcenie w zakresie stresu w pracy skierowane do studentów kierunku zarządzanie.
 • Pozycja
  Manažerování talentů jako inovace podnikatelských aktivit
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Merenda, Miroslav
  Manažerování talentů je dynamicky se vyvíjející disciplína řízení lidských zdrojů. Příspěvek pojednává o možnostech manažerování talentů, kteří jsou zasazeni do řízení podniku v rámci jeho strategie. Cyklus manažerování talentů se skládá z posouzení potřeby talentů, získání talentů, rozvoje talentů až po zabezpečení vhodného využití talentů v organizaci. Cílem příspěvku je na základě systematizace poznatků vycházejících z teoretických principů manažerování a poznatků získaných realizovaným průzkumem, navrhnout způsob a principy manažerování talentů jako inovace podnikatelských aktivit.