Neurodydaktyczne implikacje dla organizacji procesu kształcenia technicznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Prauzner, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawione zostaną wyniki badań EEG dotyczące efektywności dydaktycznej w kształceniu technicznym. Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback funkcjonującym na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
The article presents the results of EEG studies on the effectiveness of teaching in technical education. The study was conducted in the Laboratory of Experimental Biofeedback functioning at the Academy. Jan Dlugosz in Czestochowa.
Opis
Słowa kluczowe
technologia informacyjna , symulacja komputerowa , neurodydaktyka , dydaktyka , IT , computer simulation , neurodidactics , didactics
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 190–196