Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Arent, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszony został problem kształcenia studentów w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących związku pomiędzy intencjami przedsiębiorczymi studentów a nauczaniem przedsiębiorczości. W opracowaniu omówione zostały również oceny stopnia uzyskania kompetencji związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej przeprowadzone przez studentów.
The article discussed problem of education of students in the field of setting up their own business. It presents results of studies on the relationship between entrepreneurial intentions of students and the teaching of entrepreneurship. The article discusses the assessment of the level of obtaining the competences for setting up new businesses, carried out by students.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja przedsiębiorczości , przedsiębiorczość , intencje przedsiębiorcze studentów , entrepreneurship education , entrepreneurship , entrepreneurial intentions of students
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 278–283