Polish Journal for Sustainable Development T. 25 cz. 2 (2021)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  Odpady komunalne w wybranych gospodarstwach domowych - studium przypadku
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Wiech, Patrycja
  Na tle wybranych problemów gospodarowania odpadami komunalnymi w dobie zagrożenia Coronawirus-19 podjęto określenie jakościowej i ilościowej charakterystyki odpadów wytworzonych przez przykładowych producentów zamieszkujących gospodarstwo wiejskie w gminie Rakszawa w miejscowości Węgliska oraz gospodarstwo miejskie w gminie Łańcut w mieście Łańcut.
 • Pozycja
  Analiza selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Staśkiewicz, Marcin
  Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wzrasta z każdym rokiem. Prawidłowa zbiórka odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych jest ważna ze względu na prawidłowe ich zagospodarowanie. Poddanie odpadów właściwym procesom odzysku umożliwi ponowne ich przetwarzanie na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym lub innych celach, co pozwoli ograniczyć ich składowanie.
 • Pozycja
  Freeganizm w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Mroczek, Karolina
  Marnowanie żywności stanowi problem globalny, który w ciągu ostatnich lat stał się wyzwaniem społecznym i gospodarczym. Żywność marnowana jest na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji przez producentów, dystrybutorów, gastronomię oraz sklepy. Najwięcej żywności marnuje się jednak w gospodarstwach domowych. Odpowiedzią na niezrównoważoną konsumpcję, może być idea freeganizmu. Przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego badania ankietowe wskazują, że badanym zdarza się wyrzucać żywność, choć czują przed tym opór (98%). Zasadnicza większość z nich (86%) kupuje żywność przecenioną z powodu uszkodzeń lub krótkiej daty ważności. Wielu badanych studentów zna i popiera freeganizm (po 61% badanych), ale 76% nie uczestniczy w tym zjawisku.
 • Pozycja
  Wielkość biomasy odpadowej z produkcji szkółkarskiej i możliwości jej zagospodarowania
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Królikowski, Kamil; Matłok, Natalia
  W pracy zaprezentowano bilans drzewnej biomasy odpadowej z produkcji szkółkarskiej w województwie podkarpaciem w latach 2007-2015. Przeprowadzona analiza wykazała, że produkcja szkółkarska stanowi istotne źródło biomasy, która może być zagospodarowana na cele energetyczne i stanowić alternatywę dla paliw kopalnianych. W badanych okresie sam tylko produkcja drzewek owocowych dostarczyła ponad 5,7 mln kg drzewnej biomasy odpadowej, której potencjał energetyczny wynosił 106238 MJ, przez co stanowiła ona alternatywę dla ponad 248329 kg węgla kopalnianego.
 • Pozycja
  Postępowanie studentów w zakresie stosowania środków ochrony osobistej w okresie pandemii Covid-19
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2021) Królikowski, Kamil; Fiedur, Marcin
  Korzystając z badania ankietowego, określono postępowanie studentów w zakresie stosowania środków ochrony osobistej w czasie pandemii COVID-19. Wykazano świadomość respondentów w obszarze zagrożenia ze strony niepoprawnie wyrzucanych potencjalnie zakażonych maseczek i rękawiczek. Powinny być one utylizowane jako odpad niebezpieczny, jednak globalnym problemem staje się porzucanie tych odpadów. Promowanie poprawnej gospodarki tymi odpadami może skłonić konsumentów do ochrony siebie i środowiska w przyszłości.