Odpady komunalne w wybranych gospodarstwach domowych - studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wiech, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Na tle wybranych problemów gospodarowania odpadami komunalnymi w dobie zagrożenia Coronawirus-19 podjęto określenie jakościowej i ilościowej charakterystyki odpadów wytworzonych przez przykładowych producentów zamieszkujących gospodarstwo wiejskie w gminie Rakszawa w miejscowości Węgliska oraz gospodarstwo miejskie w gminie Łańcut w mieście Łańcut.
Against the background of selected problems of municipal waste management in the era of the Coronavirus-19 threat, it was undertaken to determine the qualitative and quantitative characteristics of waste generated by exemplary producers living on a rural farm in the Rakszawa commune in the town of Węgliska and a municipal farm in the Łańcut commune in the city of Łańcut.
Opis
Słowa kluczowe
odpady komunalne , wieś , miasto , municipal waste , village , city
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 2 (2021), 85–92