Wielkość biomasy odpadowej z produkcji szkółkarskiej i możliwości jej zagospodarowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Królikowski, Kamil
Matłok, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W pracy zaprezentowano bilans drzewnej biomasy odpadowej z produkcji szkółkarskiej w województwie podkarpaciem w latach 2007-2015. Przeprowadzona analiza wykazała, że produkcja szkółkarska stanowi istotne źródło biomasy, która może być zagospodarowana na cele energetyczne i stanowić alternatywę dla paliw kopalnianych. W badanych okresie sam tylko produkcja drzewek owocowych dostarczyła ponad 5,7 mln kg drzewnej biomasy odpadowej, której potencjał energetyczny wynosił 106238 MJ, przez co stanowiła ona alternatywę dla ponad 248329 kg węgla kopalnianego.
Thesis presents the statement of wood waste biomass from nursery production in the Podkarpacie voivodeship in the years 2007–2015. The conducted analysis showed that the production industry is the basic source of biomass, which can be used for energy purposes and as an alternative to fossil fuels. The fruit trees production period supplied over 5.7 million kg of wood waste biomass which achived the energy potential of 106,238 MJ, that represented alternative to coal energy for over 248,329 kg of hard coal.
Opis
Słowa kluczowe
biomasa odpadowa , szkółkarstwo , wartość opałowa , potencjał energetyczny , waste biomass , nursery , calorific value , energy potential
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 2 (2021), 63–68