Analiza selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Staśkiewicz, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wzrasta z każdym rokiem. Prawidłowa zbiórka odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych jest ważna ze względu na prawidłowe ich zagospodarowanie. Poddanie odpadów właściwym procesom odzysku umożliwi ponowne ich przetwarzanie na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym lub innych celach, co pozwoli ograniczyć ich składowanie.
The amount of municipal waste generated is increasing every year. Proper collection of municipal waste in households is of great importance for good management. By properly recycling waste, it can be turned into products, materials or substances that are used for primary or other purposes, reducing its landfill.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarka odpadami , odpady komunalne , selektywna zbiórka , recykling , waste management , municipal waste , selective collection , waste , waste processing , recycling
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 2 (2021), 77–84