Zastosowanie geometrii wykreślnej w kształceniu architekta krajobrazu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Baran, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Praca architekta krajobrazu stanowi ważny element kreowania rzeczywistości przyjaznej dla przyrody i człowieka. Obok wrażliwości na ochronę szeroko pojmowanej różnorodności biologicznej, wśród umiejętności jakie powinien posiadać architekt krajobrazu znajduje się sprawność wykonywania dokumentacji technicznej. W artykule zaprezentowano spojrzenie na geometrię wykreślną jako narzędzie wspomagające dobre planowanie przestrzeni przez architekta krajobrazu. Opisano także vademecum podstawowych odwzorowań z geometrii wykreślnej stosowanych przez niego w graficznej części dokumentacji technicznej. Opracowanie to może być pomocne w kształceniu umiejętności projektowych i przydatne jako wzór dla nauczycieli przedmiotów związanych z projektowaniem zarówno na poziomie szkół średnich, jak i na wyższych uczelniach.
The work of a landscape architect is an important element in creating a nature-and people-friendly reality. The efficiency of technical documentation preparation is an important skill that a landscape architect should be equipped with, along with the broad awareness and sensitivity of biological diversity. This article provides an overview of descriptive geometry as a tool that facilitates good spatial planning for a landscape architect. It also includes a handbook of basic representations of descriptive geometry, which is used by a landscape architect in the graphic part of technical documentation. This research can be useful in developing design skills that can also be used as a model for teachers of design-related subjects at both secondary and university levels.
Opis
Słowa kluczowe
architektura krajobrazu , projekt , aranżacja terenu , rysunek techniczny , geometria wykreślna , landscape architecture , design , area arrangement , technical drawing , descriptive geometry
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 2 (2021), 15–28