Postępowanie studentów w zakresie stosowania środków ochrony osobistej w okresie pandemii Covid-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Królikowski, Kamil
Fiedur, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Korzystając z badania ankietowego, określono postępowanie studentów w zakresie stosowania środków ochrony osobistej w czasie pandemii COVID-19. Wykazano świadomość respondentów w obszarze zagrożenia ze strony niepoprawnie wyrzucanych potencjalnie zakażonych maseczek i rękawiczek. Powinny być one utylizowane jako odpad niebezpieczny, jednak globalnym problemem staje się porzucanie tych odpadów. Promowanie poprawnej gospodarki tymi odpadami może skłonić konsumentów do ochrony siebie i środowiska w przyszłości.
A survey has established students' behavior when using personal protective equipment during the COVID-19 pandemic. Respondents were shown to be aware of the risk of improperly disposing of potentially contaminated masks and gloves. They should be disposed of as hazardous waste, but leaving this waste behind is becoming a global problem. Promoting the proper management of this waste can encourage consumers to protect themselves and the environment in the future.
Opis
Słowa kluczowe
COVID-19 , środki ochrony osobistej , odpady niebezpieczne , personal protective equipment , hazardous waste
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 2 (2021), 57–62