Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 38
 • Pozycja
  Giełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce – szanse i zagrożenia dla zintegrowanego rozwoju
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Śpiewak, Tomasz
  W pracy przedstawiona została analiza wybranych aspektów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w świetle zachodzących procesów transformacji społeczno-gospodarczej na przełomie XX i XXI wieku w Polsce. W takich warunkach niezbędna jest budowa efektywnego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, ukierunkowanego na tworzenie wartości. Niezbędne dla rozwoju systemów zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach jest zwiększenie dostępności narzędzi ograniczania ryzyka oraz podwyższenie poziomu wiedzy na temat tych instrumentów. W świetle zachodzących przemian społeczno-gospodarczych, wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem jest warunkiem koniecznym utrzymania, a także poprawy pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Rozwój rynku instrumentów pochodnych jest niezbędny z punktu widzenia utrzymania konkurencyjności polskiego rynku w kontekście integracji z Unią Europejską. Dostępność szerokiego wachlarza instrumentów pochodnych dla podmiotów gospodarczych stanowi niezbędny warunek upowszechniania systemów zarządzania ryzykiem, a w konsekwencji poprawy ich pozycji rynkowej. W świetle zachodzących przemian społeczno-gospodarczych, wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem jest warunkiem koniecznym utrzymania lub poprawy pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw.
 • Pozycja
  Możliwości elektronicznych zakupów na polskim rynku B2B
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Prałat, Ewa
  Artykuł dotyczy tematyki zakupów elektronicznych na rynku przedsiębiorstw. Jego celem jest przeanalizowanie możliwości, z jakich mogą w tym obszarze skorzystać polskie firmy. Przedstawiono najważniejsze cechy różniące zakupy dokonywane na rynku B2B od tych realizowanych na rynku B2C. Zaprezentowano także główne modele zakupowe, sposoby wyznaczania cen oraz podstawowe rodzaje nabywanych produktów i usług. Najwięcej miejsca poświęcono w publikacji omówieniu poszczególnych typów rozwiązań informatycznych, z których można korzystać realizując zakupy biznesowe. Część z nich jest podobna do serwisów wykorzystywanych na rynku B2C, inne są rozwiązaniami spotykanymi wyłącznie na rynku przedsiębiorstw. Zaprezentowano sklepy internetowe przeznaczone dla firm, platformy aukcyjne, serwisy zakupów grupowych, grupy zakupowe online, serwisy ogłoszeń, internetowe giełdy towarowe oraz platformy oferujące katalogi elektroniczne. Prezentując każde z tych rozwiązań omówiono zasadę jego funkcjonowania oraz wskazano przykład krajowego serwisu działającego według takiej koncepcji. W publikacji przedstawiono także odsetek polskich przedsiębiorstw, które w latach 2008–20014 składały oraz tych, które otrzymywały zamówienia za pomocą sieci komputerowych. Można stwierdzić, że w porównaniu do innych krajów europejskich wartości tych wskaźników (szczególnie w przypadku sektora MŚP) nie są wysokie. W publikacji omówiono również perspektywy rozwoju zakupów elektronicznych na rynku polskich przedsiębiorstw i wskazano trendy, jakie zdaniem ekspertów w najbliższym czasie będzie można na nim zaobserwować.
 • Pozycja
  Rower miejski w Łodzi – ocena użytkowników
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Pamuła, Anna; Gontar, Beata
  System rowerów miejskich pozwala na wypożyczenie roweru z dowolnej stacji i jego zwrot. Celem badań było poznanie opinii użytkowników na temat aplikacji wspomagających ten system. Zakres badania dotyczył korzystania z systemu w Łodzi i oceny wybranych cech aplikacji.
 • Pozycja
  Ocena jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Krzesaj, Marcin
  Artykuł prezentuje ocenę jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW. W pierwszej części artykułu zaprezentowano charakterystykę, klasyfikację i ranking popularności katalogów stron. Następnie przedstawiono metodykę badania oceny jakości informacji w katalogach stron WWW. Do pomiaru jakości informacji zaproponowano kwestionariusz ankietowy. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki ewaluacji jakości informacji w wybranych katalogach stron WWW. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na niewielką reprezentatywność próby. Artykuł kończy podsumowanie zawierające wnioski oraz wskazówki dotyczące dalszych kierunków badań.
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w aspekcie realizacji e-usług
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Mendyk-Krajewska, Teresa
  Powszechnie używane urządzenia mobilne przechowujące różnego rodzaju dane są obecnie wykorzystywane nie tylko do prowadzenia rozmów telefonicznych i przesyłania krótkich komunikatów, ale też do korzystania z zasobów internetowych, realizacji e-usług oraz zadań biznesowych. Zagrożenie dla ich bezpieczeństwa może stwarzać niewłaściwe ich użytkowanie, wadliwe oprogramowanie lub szkodliwe kody. Utrzymanie wysokiego poziomu ochrony tych urządzeń stanowi poważny problem. Najpopularniejszym urządzenie mobilnym jest smartfon, a najczęściej wykorzystywanym oprogramowaniem system Android. W artykule opisano tę platformę systemową i wbudowane mechanizmy ochrony, wskazano realne zagrożenia dla urządzeń mobilnych oraz przedstawiono zasady bezpiecznego ich użytkowania.