Ocena jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Krzesaj, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje ocenę jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW. W pierwszej części artykułu zaprezentowano charakterystykę, klasyfikację i ranking popularności katalogów stron. Następnie przedstawiono metodykę badania oceny jakości informacji w katalogach stron WWW. Do pomiaru jakości informacji zaproponowano kwestionariusz ankietowy. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki ewaluacji jakości informacji w wybranych katalogach stron WWW. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na niewielką reprezentatywność próby. Artykuł kończy podsumowanie zawierające wnioski oraz wskazówki dotyczące dalszych kierunków badań.
The article presents information quality evaluation in the selected polish web page directories. In the first part of the paper present: characteristics, classification and popularity ranking web page directories. Subsequently was shown the methodology of information quality assessment in the web page directories. To measure the information quality was proposed survey questionnaire. In the second part of the article presents the results of evaluating the quality of information in the selected directories. It should be emphasized that the results are limited due to the small representativeness of the sample. The article ends with a summary containing conclusions and guidelines for further research directions.
Opis
Słowa kluczowe
jakość informacji , katalogi stron internetowych , ocena jakości informacji , information quality , quality in the web page directories , information quality evaluation
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 481–489