Rola edukacji dla bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń cyberprzestępczością

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Lorek, Marlena
Pieczywok, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego i zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. W związku ze zmianami technologicznymi, które zachodzą w szybko i gwałtownie zmieniającym się współczesnym społeczeństwie, pojawiają się nowe kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka. W rezultacie skuteczna i efektywna edukacja dla bezpieczeństwa musi reagować na zmiany, które przejawiają się w postaci nowych zagrożeń.
This article presents the challenges facing education for security in the era of information society and threats related to cybercrime. Due to technological changes, new categories of threats to the security of modern man appear. As a result, effective and effective education for safety must respond to changes that are manifested in the form of new threats.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , edukacja dla bezpieczeństwa , społeczeństwo informacyjne , cyberprzestępczość , security , education for security , information society , cybercrime
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 209–215