Socjoterapia w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Korona, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszona została problematyka socjoterapii w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości jej wykorzystania w pracy ze skazanymi w warunkach izolacji więziennej. Wychodząc od definicji socjoterapii, przypomniany został jej rodowód – praca z osobami dorosłymi oraz zaproponowany nowy koncept jej zastosowania.
The paper touches upon the issue of sociotherapy in working with socially maladjusted people, with a particular focus on the possibilities of using sociotherapy with convicts serving their penalty in prison isolation. Starting with the definition of sociotherapy, we recall its origins – working with adults and proposed new concept of its usage.
Opis
Słowa kluczowe
socjoterapia , resocjalizacja , skazany , więzienie , sociotherapy , rehabilitation , convicted , prison
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 280–283