Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji w środowisku Unity 3D

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Dymora, Paweł
Mazurek, Mirosław
Kowal, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z etapami tworzenia aplikacji i gier z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji w oparciu o silnik gier Unity. Skupiono się na możliwościach, jakie daje ten silnik, opisano proces tworzenia prostych gier oraz wykorzystania technologii VR. Zagadnienia te mogą mieć szerokie zastosowanie w procesie dydaktyki przedmiotów informatycznych, szkoleniach itp. W szczególności tematyka odpowiada aktualnym wyzwaniom jak np. Przemysł 4.0.
The paper presents issues related to the stages of creating applications and games in the Unity game engine for educational purposes. The focus was on the possibilities offered by this engine in the process of creating games and VR environment that could be used in the education process. In particular, the subject corresponds to current challenges such as Industry 4.0.
Opis
Słowa kluczowe
Unity , Unreal , silnik gier , grafika generowana komputerowo , Przemysł 4.0 , silnik gier , computer generated graphics , Industry 4.0
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 185–193