Postawy wobec integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście zmiany pokoleniowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kazanowski, Zdzisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki analizy akceptacji osób z niepełnosprawnością. W badaniach uczestniczyło 313 osób reprezentujących trzy grupy pokoleniowe. Wyniki badań ujawniły istotną rolę przynależności do grupy pokoleniowej w deklarowaniu akceptacji osób z niepełnosprawnością.
The article presents the results of the analysis related to the social acceptance of people with disabilities. A total of 313 people, representing three generational groups, participated in the study. The research results revealed the important role of belonging to a generational group when declaring acceptance of people with disabilities.
Opis
Słowa kluczowe
akceptacja osób z niepełnosprawnością , pokolenie , postawa , acceptance of people with disabilities , generation , attitude
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 255–260