Modelowanie powierzchni na potrzeby grafiki 3D

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Hermanowicz, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy zaprezentowano wybrane problemy dotyczące generowania grafiki trójwymiarowej. Przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące modelowania powierzchni.
The paper presents selected problems related to the generation of three-dimensional graphics. Basic issues related to surface modeling are presented.
Opis
Słowa kluczowe
modelowanie powierzchni , współrzędne kartezjańskie , współrzędne biegunowe , grafika 3D , surface modeling , Cartesian coordinates , polar coordinates , 3D graphics
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021), s. 152–158