(Nie)atrakcyjność edukacyjna tablicy interaktywnej (TI) w drodze do innowacyjności w pracy nauczyciela

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Perzycka Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule skupiono się na prezentacji tablicy jako aktrakcyjnego narzędzia dydaktycznego, ale niekoniecznie atrakcyjnego w opiniach nauczycieli. Odwołano się do opisu i badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii nad tym, jak ITE wpływa na uczenie się. Zaprezentowano badania prowadzone w wybranych szkołach w szkołach w woj. zachodniopomorskim i na tej podstawie zaproponowano wnioski dla praktyki edukacyjnej.
This article focuses on presenting the interactive whiteboard (IWB) as a new didactic tool used in the classroom. It refers to the description and research performed in the United Kingdom, exploring how the use of IWBs affects learning. A pilot study is presented, performed in a school in west pomeranian voivodeship, Poland regarding teacher preparedness and methods used for accomplishing the educational objectives using an IWB.
Opis
Słowa kluczowe
tablica interaktywna , innowacja , nauczyciel , interactive whiteboard , innovations , teacher
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021), s. 90–98