Wpływ technologii cyfrowych na kształtowanie się ludzkiej tożsamości w Chinach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Chen, Chen
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
We wczesnych fazach Internetu był on traktowany jedynie jako narzędzie służące do komunikacji. Dziś tego rodzaju sieć globalna nie tylko kształtuje się w nową formę życia społecznego, ale także powoduje ogromne zmiany w stylu życia, dlatego też Internet niewątpliwie ma i będzie miał wpływ na rozwój jednostek. W świecie wirtualnym ludzie mogą kształtować swoją tożsamość w dowolny sposób, ale nie jest to coś pozbawione niebezpieczeństwa. W artykule skupiono się na obrazie siebie i tożsamości młodych ludzi w dobie współczesnych mediów, a także na trudnościach, jakie napotykają w procesie konstruowania tożsamości.
At the early stages of the Internet, it was only considered to be a communication tool. Nowadays, this network not only shaped itself into a new form of social life, but also brought about great changesin lifestyle. This is why, the Internet certainly has an impact on individual’s development. In the virtual world, people can shape their identity into whatever they want but it does not come without dangers. This article focuses on the self-image and identity of the youth in the modern media era and dilemmas they face in the process of identity construction.
Opis
Słowa kluczowe
tożsamość , technologie cyfrowe , Internet , zdrowie psychiczne , media społecznościowe , identity , digital technologies , internet , mental health , social media
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021), s. 21–27