Projektowo-zorientowane nauczanie zasad inżynierii oprogramowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Chmielewski, Andrzej
Jarząbek, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Typowy model nauczania opiera się na wiedzy przekazywanej studentom na wykładach, ćwiczeniach/ laboratoriach, oraz ewaluacji studentów w formie testów i egzaminu końcowego. W przypadku inżynierii oprogramowania taki model nauczania nie zawsze jest efektywny. Pomimo pomyślnego wyniku egzaminu, w doświadczeniu autorów, studenci często w niewystarczającym stopniu transferują informacje nabyte podczas zajęć w wiedzę roboczą pozwalającą im na wykorzystanie jej w praktyce programowania, a nawet w kolejnych kursach, w których należy zastosować zdobytą wiedzę w innym kontekście. Aby temu zaradzić, do programu zajęć często włącza się wykonanie także projektów programistycznych. Autorzy niniejszego artykułu są zdania, że aby uzyskać lepsze wyniki należy zwiększyć wagę projektów w dwóch aspektach. Po pierwsze, treści teoretyczne i formalne uczone w części wykładowej kursu powinny być ściśle powiązane z pracą projektową, zarówno tematycznie, jak i czasowo. Po drugie, zaliczenie końcowe powinno być oparte na ewaluacji pracy projektowej, a egzamin pisemny może pełnić rolę pomocniczą. Autorzy wyjaśniają metodologię nauczania projektowo-zorientowanego na przykładzie kursów uczonych na tych zasadach przez ostatnie 15 lat na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze (NUS) i Politechnice Białostockiej (PB).
Typically, our courses include teaching lectures, tutorials/labs, and student evaluation in interim tests and final exams. For courses in which students supposed to learn practical application of software engineering principles, such a teaching model not always yields satisfactory results: Passing an exam does not guarantee that students can transfer absorbed knowledge into their programming practice, or even use it effectively in follow up courses that require students to apply that knowledge in a new context. To counter this problem, educators often include substantial programming projects into their courses. It is authors' opinion that to get better teaching outcomes, It is important to enhance the role of projects in software engineering courses in two aspects. Firstly, lecture material should be tightly integrated and synchronized with the project work. Secondly, course evaluation should be based on evaluation of the project work, with written tests and final exams playing a complementary role. In the paper, authors motivate and explain their methodology to teach a project-oriented course based on a 15-year experience of teaching such courseat the National University of Singapore and Bialystok University of Technology.
Opis
Słowa kluczowe
zasady inżynierii oprogramowania , projektowo-zorientowane nauczanie , projekt zespołowy , iteracyjny rozwój programu , interfejsy komponentów programowych , software engineering principles , project-based learning , team projects , iterative development , programming interfaces
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021), s. 121–129