Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego T. 36 (2015)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 23
 • Pozycja
  Odeszli...
  (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2015) Podgórska-Czopek, Joanna
 • Pozycja
  Uwagi odnoszące się do publikacji poświęconej profesorowi Józefowi Kostrzewskiemu
  (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2015) Malinowski, Tadeusz
 • Pozycja
  Cmentarzysko i domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Walawie, pow. przemyski – próba weryfikacji
  (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2015) Parczewski, Michał
  In Walawa near Przemyśl J. Pasternak researched a skeletal cemetery of the eleventh – twelfth century in 1939. He also suggested the presence of a fortified settlement dated to this period. An attempt was made to locate closer that necropolis as well as to determine the level of veracity regarding the fortified settlement.
 • Pozycja
  Bruchstücke von zwei keltischen Hohlbuckelringen aus Pakoszówka, Kr. Sanok, im Südosten Polens
  (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2015) Bochnak, Tomasz; Kotowicz, Piotr N.
  At the beginning of 2015, in Pakoszówka, dist. Sanok, 10 fragments of two Celtic bronze shin guards were found – female legs ornaments made of empty hemispheres. These artefacts need to be affiliated to the type BR-F3A according to J. Bujny, dated to the LT B2/C1 and LT C1a phases. Unfortunately, at present it is impossible to determine whether the items from Pakoszówka were originally a part of grave goods or a deposit of fragmented ornaments.
 • Pozycja
  Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI–II w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008–2015
  (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii UR; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2015) Sîrbu, Valeriu; Ştefan, Maria-Magdalena; Ştefan, Dan; Bochnak, Tomasz
  In the northern Dobrogea, about 80 km from the former Greek colony Orgamé and about 20 km from the Danube river crossing, near today’s town Isaccea, close to the ford on the Celic river, there is a settlement complex Teliţa-Celic Dere, dated to the sixth - third century BC. It includes a biritual cemetery with barrows and flat graves as well as a settlement located in the immediate vicinity. Another settlement was situated at a distance of about 4 km from the ford, near the place where today there is a monastery Celic Dere. According to G. Simion (a discoverer of that site), the discussed settlement complex included also a fortified village situated on the Edirlen hill (about 2 km from the complex), on the south bank of the Celic river. The Teliţa-Celic Dere settlement complex is a complex of special significance for the northern Dobrogea, where local elements overlap i.e. the remains of the Babadag culture, the traces of the population identified with the Thracians / Getae, the Scythian impact and the impulses of the Greek colonies located at the Black Sea.