Tematy i Konteksty 1(6) 2011

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 35
 • Pozycja
  Spis treści
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
 • Pozycja
  Strony tytułowe
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
 • Pozycja
  Słowo wstępne
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Pasterska, Jolanta
  Artykuł jest wprowadzeniem do 6 numeru „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” (ukazującego się zarazem jako 1 numer nowego czasopisma literaturoznawczego „Tematy i Konteksty”) poświęconego niezwykle ważnemu problemowi, wyrażonemu w tytule "Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku". Celem prac pomieszczonych w tomie jest próba ukazania wspólnych źródeł, pokrewieństw, przemian, a także podstawowych różnic w rozumieniu emigracji i emigracyjności od wieku XIX aż po początek XXI stulecia. Stąd w publikacji znalazły się zarówno nowe interpretacje utworów znanych pisarzy, jak i odczytania twórczości autorów zapomnianych lub jeszcze nieodkrytych. Po trzech dekadach systematycznego opisywania literatury emigracyjnej XX wieku czas spojrzeć na nią w szerokim kontekście zarówno Wielkiej Emigracji, jak i emigracji niepodległościowej oraz (e)migracji współczesnej. Zamieszczone w „Zeszycie Naukowym” rozprawy i artykuły zostały podzielone na dwie grupy tekstów. W pierwszej znalazły się prace odnoszące się do oryginalnych materiałów źródłowych i oparte na eksploracji archiwów, w drugiej zaś studia i szkice o charakterze interpretacyjnym.
 • Pozycja
  Biografistyka i legendy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Maciąg, Kazimierz
  The text includes a report on the scientific conference "Między biografią, literaturą i legendą" ("Among Biography, Literature, and Legend") which took place from 8-9 April, 2008, at the Institute of Polish Philology of University of Rzeszów.
 • Pozycja
  Sympozjum naukowe „Literatura polska w Kanadzie”
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Pasterski, Janusz
  The text includes a report on the scientific symposium “Literatura polska w Kanadzie” (“Polish Literature in Canada”) which took place on October 5, 2010, at the Institute of Polish Philology of University of Rzeszów.