Biografistyka i legendy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Maciąg, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The text includes a report on the scientific conference "Między biografią, literaturą i legendą" ("Among Biography, Literature, and Legend") which took place from 8-9 April, 2008, at the Institute of Polish Philology of University of Rzeszów.
Opis
Słowa kluczowe
konferencje naukowe , legenda literacka , biografistyka literacka
Cytowanie
Maciąg K., Biografistyka i legendy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury" 6 / "Tematy i Konteksty" (1), 2011: Wielka Emigracja - Druga emigracja niepodległościowa - (E)migracja końca XX wieku, red. Pasterska J., s. 402-403.