Słowo wstępne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Pasterska, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest wprowadzeniem do 6 numeru „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” (ukazującego się zarazem jako 1 numer nowego czasopisma literaturoznawczego „Tematy i Konteksty”) poświęconego niezwykle ważnemu problemowi, wyrażonemu w tytule "Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku". Celem prac pomieszczonych w tomie jest próba ukazania wspólnych źródeł, pokrewieństw, przemian, a także podstawowych różnic w rozumieniu emigracji i emigracyjności od wieku XIX aż po początek XXI stulecia. Stąd w publikacji znalazły się zarówno nowe interpretacje utworów znanych pisarzy, jak i odczytania twórczości autorów zapomnianych lub jeszcze nieodkrytych. Po trzech dekadach systematycznego opisywania literatury emigracyjnej XX wieku czas spojrzeć na nią w szerokim kontekście zarówno Wielkiej Emigracji, jak i emigracji niepodległościowej oraz (e)migracji współczesnej. Zamieszczone w „Zeszycie Naukowym” rozprawy i artykuły zostały podzielone na dwie grupy tekstów. W pierwszej znalazły się prace odnoszące się do oryginalnych materiałów źródłowych i oparte na eksploracji archiwów, w drugiej zaś studia i szkice o charakterze interpretacyjnym.
Opis
Słowa kluczowe
emigracja XX w. , emigracja XIX w. , literatura emigracyjna
Cytowanie
Pasterska J., Słowo wstępne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury" 6 / "Tematy i Konteksty" (1), 2011: Wielka Emigracja - Druga emigracja niepodległościowa - (E)migracja końca XX wieku, red. Pasterska J., s. 9-12.