Gombrowicz filozoficzny. Czytając "Humanizm performatywny" Alfreda Galla

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Luboń, Arkadiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Review: Gall Alfred, "Humanizm performatywny. Polemika z filozofią w praktyce literackiej Witolda Gombrowicza", Universitas, Kraków 2010, pp. 500.
Opis
Słowa kluczowe
Gall Alfred , Gombrowicz Witold , literatura i filozofia , egzystencjalizm
Cytowanie
Luboń A., Gombrowicz filozoficzny. Czytając "Humanizm performatywny" Alfreda Galla, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury" 6 / "Tematy i Konteksty" (1), 2011: Wielka Emigracja - Druga emigracja niepodległościowa - (E)migracja końca XX wieku, red. Pasterska J., s. 376-378.