An intelligent system for handwriting biometric forgery detection – communication from the research project implementation

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Goc, Mieczysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of this study is to discuss the main assumptions and goals of the “Rękopis” project, as well as to present the achieved results in the current phase of its implementation. The study is divided into two parts. The first part introduces the issue of handwriting in terms of its biometric properties and evaluates the possibilities of utilizing both classical methods and more advanced technologies in the analysis of original manuscripts to determine the technique of their application to a document surface, either manually or mechanically using a CNC device. In the second part, the applied research procedures and techniques will be presented, along with the obtained results of utilizing the characteristics of handwritten script, with particular emphasis on its biometric properties, in achieving the project goal mentioned above. Project “Rękopis” with the number DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020 titled “Intelligent System for Handwriting Biometric Forgery Detection” is funded by the National Centre for Research and Development (NCBR), within the framework of the SZAFIR program, Competition No. 1/SZAFIR/2020. The project is carried out by a consortium composed of the Central Forensic Laboratory of the Police (leader), the Criminalistics Institute of the Polish Forensic Association Ltd., and JAS Technologies Ltd. The project implementation is planned for 48 months from 2020 to 2024.
Celem niniejszego opracowania jest omówienie głównych założeń i celów projektu „Rękopis” oraz przedstawienie uzyskanych wyników w obecnej fazie jego realizacji. Opracowanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza przybliża problematykę pisma ręcznego w ujęciu jego właściwości biometrycznych oraz ocenę możliwości wykorzystania zarówno klasycznych metod, jak i bardziej zaawansowanych technologii w badaniach pierwopisów pod kątem określenia techniki ich naniesienia na podłoże dokumentu: ręcznie, czy maszynowo za pomocą urządzenia CNC). W drugiej części zostaną zaprezentowane zastosowane procedury i techniki badawcze oraz uzyskane wyniki wykorzystania cech pisma ręcznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego właściwości biometrycznych, w realizacji wskazanego wyżej celu projektu. Projekt „Rękopis” o numerze DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020 pt. „Inteligentny system do identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego”, jest finansowany ze środków NCBR, w ramach pk. „SZAFIR” z Konkursu nr 1/SZAFIR/2020. Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (lider), Instytut Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o.o. oraz JAS technologie sp. z o.o. Realizacja projektu została zaplanowana na 48 miesięcy w latach 2020–2024.
Opis
Słowa kluczowe
Handwriting analysis , handwriting imitation on CNC device , handwriting biometric features , artificial intelligence , assessment of original manuscript execution technique , Ekspertyza pisma , imitacji pisma ręcznego na urządzeniu CNC , cechy biometryczne pisma , sztuczna inteligencja , ocena techniki wykonania pierwopisu
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (50) 2023, s. 16-28