Samorządowa samodzielność prawotwórcza a administracja świadcząca

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Lisowski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Administracja samorządowa jest predysponowana do realizowania administracji świadczącej. Analiza dotyczy stanowienia samorządowych aktów prawa miejscowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustalenia koncentrują się na przebiegu samodzielności prawotwórczej w tym zakresie – czemu docelowo służy udzielanie odpowiedzi na pytania: Czy?, Co?, Jak? Uwzględniono też atrybut samorządności – sprawdzany pod kątem udziałów w tym procesie wpływów o korporacyjnej proweniencji, poprzez samorządowe formy demokracji bezpośredniej.
Self-governmental administration is geared to performing the tasks of providing administration. The analysis concerns the making of self-governmental acts of local law based on The Act on Social Assistance and The Act on Family Benefits. The paper focuses on the independence of this law-making process, asking about “the if”, “the what” and “the how” of the legislation in question. It also studies the attribute of self-governance, analysing whether the influences of corporate nature, operating via self-governmental forms of direct democracy, are active in this lawmaking process.
Opis
Słowa kluczowe
administracja świadcząca , akty prawa miejscowego , samorządność , samodzielność , pomoc społeczna , świadczenia rodzinne , providing administration , acts of local law , self-governance , independence , social assistance , family benefits
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (50) 2023, s. 73-97