Kultura - Przemiany - Edukacja T. 8 (2020)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 19
 • Pozycja
  Motywacja młodzieży w zakresie wyboru kierunku studiów w świetle zmiennej – płeć
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Chodkowski, Zbigniew
  Motywacja jest czynnikiem wpływającym na aktywność człowieka od jego najmłodszych lat poprzez całą dorosłość. Uwidacznia się to w trzech najważniejszych obszarach, tj.: zabawy, edukacji i pracy. Sfery te łączą się ze sobą w różnych proporcjach i zależą one od wielu czynników związanych ze środowiskiem życia i zainteresowaniami jednostki. Do tych najważniejszych należą: opieka, wychowanie, edukacja, otoczenie rodziny, atmosfera rodzinna, uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, zdrowie i inne. Czynniki te kształtują u dziecka postrzeganie świata, a także wpływają na jednostkę w zakresie podejmowania ważnych decyzji, do których należy m.in. wybór kierunku studiów. Środowisko ludzi, obiektów, miejsce życia implikują motywy zachowania się człowieka, które przekładają się na jego aspiracje życiowe.
 • Pozycja
  Social networks as a teaching resource in higher education
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Mauri Medrano, Marta
  Technologies have advanced dramatically in all areas of society, gradually being incorporated into Universities, until they have become a very valuable educational resource. In this context of permanent changes, Higher Education is called upon to face the challenges posed by new learning methods, in order to improve the way of producing, organizing and disseminating knowledge. The use of ICTs in teaching process increases access, quality and good results.
 • Pozycja
  Rethinking teacher training: Covid-19 and the rise of e-learning
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Soler Costa, Rebecca; Lafarga Ostáriz, Pablo
  He Covid-19 pandemic has caused an exponential change in the educational environment. The impact of epidemiological situation has been so powerful, that it can be considered that a new paradigm has been born based on semi-presence as new didactic normality. We witness the new and accelerated context where Information and Communication Technologies (ICT) have acquired a greater role than they used to ever have. Under this new perspective, which also involves a strong reflection on the teaching-learning processes, a review of existing technological resources and their functionality at present is proposed. Taking all of this into consideration, during the beginning of the 21st century the technological advances in the field of education have been significant. Management platforms, resources on the Internet, or other media and simultaneous interaction are some of the key tools in a world immersed in a rethinking that goes far beyond a classroom.