Music therapy or music philetics in school?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Orieščiková, Helena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper is focused on explaining the concepts of music therapy and music philetics at school. Music philetics is defined as an artistic - pedagogical discipline with a very close relationship with music therapy. It tries to create his own, new ways, procedures with the basis in music therapy, but require a different procedure and approach within the implementation. Music philetics is a newly emerging discipline standing on the border of music education and music therapy. It is beneficial in schools where teachers use different working methods with music, rhythm, and voice. The text deals with comparing concepts and explanations of the primary missions of both music therapy and music philetics in the educational process.
W artykule skupiono się na wyjaśnieniu koncepcji muzykoterapii i filetyki muzycznej w szkole. Filetyka muzyczna jest definiowana jako artystyczno-pedagogiczna dyscyplina, pozostająca w ścisłym związku z muzykoterapią. Stara się tworzyć własne, nowe sposoby postępowania, które mają podstawę w muzykoterapii, ale wymagają innej procedury i podejścia w realizacji. Filetyka muzyczna to nowo powstająca dyscyplina, stojąca na pograniczu edukacji muzycznej i muzykoterapii. Jest korzystna w szkołach, w których nauczyciele używają różnych metod pracy z muzyką, rytmem i głosem. W artykule porównano koncepcje i wyjaśnienia podstawowych misji muzykoterapii i filetyki muzycznej w procesie edukacyjnym.
Opis
Słowa kluczowe
music therapy , music philetics , student , school , muzykoterapia , filetyka muzyczna , uczeń , szkoła
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 8 (2020), s. 162–173