Attitudes of students of physiotherapy of the University of Rzeszów towards wearing masks, maintaining social distance, rules of disinfection and vaccination against COVID-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Karlik, Sandra
Tokarczyk, Angelika
Kimak, Anna
Kubicz, Dorota
Tabian, Ewelina
Kawa, Karolina
Kijowski, Karol
Tomczyk, Michał
Weron, Przemysław
Mazurkiewicz, Sylwia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Introduction: The aim of the study was to determine factors differentiating the attitudes of students of physiotherapy of the University of Rzeszow (UR) towards wearing masks, maintaining social distance, disinfection rules and vaccination against COVID-19. Material and methods: The study was conducted among 200 students of physiotherapy of the UR. Men accounted for 31.5%, and women for 68.5%. The mean age was 21.64±1.84 years. The study was based on a questionnaire survey. The dimension of attitudes of students of physiotherapy of the UR towards wearing masks, maintaining social distance, the rules of disinfection and vaccination against COVID-19 was analyzed in the following spheres: knowledge and beliefs (8.27±3.35 points), actions (3.21±1.95 points), a sense of uncertainty (3.6±1.49 points), a sense of agency (2.94 ±1.27 points) and a general attitude (9.6±2.79 points). Statistical testing of Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Spearman’s rank test was carried out for a statistically significant relationship at p<0.05. Results: Such dimensions as: declared attitudes, knowledge and beliefs based on science, actions and sense of agency were significantly higher in women (p<0.05). The uncertainty dimension was significantly higher in men (p<0.05). The higher the dimension of knowledge and beliefs based on science, the higher the dimension of the declared attitude, actions, sense of agency (R>0), and the lower the dimension of uncertainty (R<0, p<0.05). Conclusions: Gender and dimension of knowledge and beliefs differentiated the attitudes of students of physiotherapy of the UR towards wearing masks, maintaining social distance, the rules of disinfection and vaccination against COVID-19.
Wprowadzenie: Celem badania było określenie czynników różnicujących postawy studentów fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) wobec noszenia masek, zachowania dystansu społecznego, zasad dezynfekcji oraz szczepień przeciwko COVID-19. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 200 studentów kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mężczyźni stanowili 31,5 proc. natomiast kobiety 68,5 proc. Średnia wieku wynosiła 21,64±1,84 lat. Badanie miało charakter ankietowy. Wymiar postaw studentów fizjoterapii UR wobec noszenia maseczek, zachowania dystansu społecznego, zasad dezynfekcji oraz szczepień przeciw COVID-19 rozpatrzono w następujących domenach: wiedzy i przekonań (8,27±3,35 pkt), działania (3,21±1,95 pkt), poczucia niepewności (3,6±1,49 pkt), poczucia sprawczości (2,94±1,27 pkt) oraz postawy ogólnej (9,6±2,79 pkt). Przeprowadzono testowanie statystyczne: Manna-Whitney’a, Kruskala-Wallisa, Rang Spearmana. Dla zależności istotnej statystycznie p<0,05. Wyniki: Wymiary: deklarowanych postaw, wiedzy i przekonań opartych na nauce, działaniach i poczuciu sprawstwa były istotnie wyższe u kobiet (p<0,05). Wymiar niepewności był istotnie wyższy u mężczyzn (p<0,05). Im wyższy wymiar wiedzy i przekonań opartych na nauce, tym wyższy wymiar deklarowanej postawy, działań, poczucia sprawstwa (R>0), a niższy wymiar niepewności (R<0, p<0,05). Wnioski: Płeć oraz wymiar wiedzy i przekonań różnicowały postawy studentów fizjoterapii UR wobec noszenia masek, zachowania dystansu społecznego, zasad dezynfekcji i szczepień przeciwko COVID-19.
Opis
Słowa kluczowe
students , physiotherapy , COVID-19 , attitudes , studenci , fizjoterapia , postawy
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 266-282