Repozytorium UR

Monografie (WSH)

DSpace Repository

Monografie (WSH)

 

Recent Submissions

 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rodzina jest dziś przestrzenią przejawiania się sprzeczności i zjawisk, co stawia ją przed wieloma wyzwaniami, zmuszając i mobilizując ją do poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z nimi. Polimorficzność problemów ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W ponowoczesnym świecie rodzina nabiera odmiennego charakteru, zaczyna ewoluować. Jest w życiu jednostki aktualizowana, stała się społecznym obiektem, który może zostać wybrany. Postępuje indywidualizacja życia i funkcjonowania ...
 • Szluz, Beata; Szluz, Anna (Uniwersytet Rzeszowski, Larus Studio, Rzeszów, 2018)
  Rozwój poradnictwa, a wraz z nim wzrost znaczenia działalności poradniczej i jej profesjonalizacja stały się przedmiotem refleksji naukowej w XX wieku (por. McLeod 2003; Brech 2001; Kargulowa 2007; Bilon 2010). ...
 • Kotarski, Hubert; Malicki, Krzysztof; Palak, Mariusz; Piróg, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Publikacja jest rezultatem wielowymiarowych działań podejmowanych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, polegających na komplementarnym łączeniu różnych funkcji pełnionych przez szkołę wyższą: kształcenia, ...
 • Wilk, Sławomir; Pokrzywa, Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski, 2013)
  Najważniejszym zadaniem badaczy zajmujących się wykluczeniem społecznym jest prawidłowa i rzetelna diagnoza problemów ludzi i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego oraz analiza wpływu tego zjawiska na różne ...
 • Wilk, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  Niniejsza publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono założenia koncepcji pracy oraz doniosłość problematyki związanej z funkcjonowaniem elektronicznej administracji w kontekście wykluczeni ...
 • Wilk, Sławomir; Pokrzywa, Magdalena; Malicki, Krzysztof; Kuta-Pałach, Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski, 2011)
  Opracowanie składa się z trzech głównych części. Pierwsza ma charakter pojęciowo-koncepcyjny i metodologiczny. Zaprezentowano w niej główne pojęcia, problematykę, procedury i narzędzia badawcze, zmienne i ich operacjonalizację. ...
 • Rajpold, Wojciech (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 8 tel. 17 872 15 81, 2015)
  Jest to streszczenie (w języku polskim i angielskim) książki pt. Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, która ukazała się drukiem w serii Collectio Archeologica Ressoviensis
 • Porczyński, Dominik; Kosiek, Tomasz (Fundacja Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego, 2016-12)
  Anegdota popularna w środowisku socjologów głosi, że dla badacza nie ma nic gorszego niż brak zmian i problemów społecznych. Tylko one dostarczają interesujących tematów do badań. Chęć zajęcia się zmianami w muzealnictwie, ...
 • Pesatova, Ilona; Szluz, Beata; Walawender, Paweł (Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, 2016)
  Interdisciplinary and multidisciplinary approach in social problems solving is the unifying element of the monograph aimed at organizing the proce ss of support, training and mobilization of ...
 • Malikowski, Marian; Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Rzeszów jawi się w II dekadzie XXI w. jako miasto nowoczesne, dynamiczne, o zrównoważonym rozwoju, dobrej jakości życia, stosujące zaawansowane technologie i wykorzystujące wewnętrzne źródła rozwoju, a ponadto dobrze ...
 • Malikowski, Marian; Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Współczesny Rzeszów jest postrzegany jako jeden z ośrodków miejskich z dużymi perspektywami, stolica innowacji, centrum województwa podkarpackiego – tak określa się od kilku lat to miasto, które pretenduje do miana metropolii ...
 • Długosz, Piotr (Nomos, 2008)
 • Unknown author (Drohobych – Rzeszow : «Trek LTD», 2016)
 • Palak, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Proces suburbanizacji w Polsce dynamicznie postępuje. Dlatego też dobrze się stało, że uczynił go przedmiotem swych naukowych rozważań Mariusz Palak, w dodatku wybierając do badań tak ciekawe miasto, jak Rzeszów. Dzięki ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  Marginalność społeczna jest analizowana przede wszystkim jako zjawisko struktury społecznej. Pojawiają się ludzie nieprzypisani, w konsekwencji różnych uwarunkowań, do określonych pozycji społecznych. Nie ...
 • Malikowski, Marian; Kinal, Jarosław; Palak, Mariusz; Halik, Janusz (2016-02-09)
 • Malikowski, Marian; Palak, Mariusz; Halik, Janusz (2016-02-09)
 • Szluz, Beata (Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD, 2015)
  Wykluczenie społeczne określa sytuację, w której jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli. Ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań. Pozostaje poza ...
 • Malikowski, Marian; Palak, Mariusz; Halik, Janusz (2016-02-09)

View more