Repozytorium UR

Monografie (KNS)

DSpace Repository

Monografie (KNS)

 

Recent Submissions

 • Furman Wojciech; Kuca Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Przedstawiony w publikacji zbiór tekstów dotyczy przemian mediów regionalnych i lokalnych rozumianych jako organizacje wyspecjalizowane w tworzeniu i rozpowszechnianiu przekazów dziennikarskich, lecz o zasięgu mniejszym ...
 • Chmielewski Zbigniew; Kuca Paweł; Polak Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Publikacja jest próbą spojrzenia na sposób komunikowania przyjęty przez różne szczeble samorządu terytorialnego w Polsce w polityce informacyjnej, w tym działań z zakresu public relations. Praca obejmuje wyniki badań ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł; Szczepański Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedstawione w książce artykuły dotyczą tradycyjnej i nowoczesnej roli mediów w kampaniach wyborczych tak w Polsce, jak i na świecie. Zasadniczo koncentrują się one na pięciu obszarach: uwagach natury teoretycznej, wyborach ...
 • Kuca Paweł; Furman Wojciech; Wolny-Zmorzyński Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Tom zawiera opis i analizę 22 rozgłośni radiowych, które funkcjonują na rynku regionalnym w Polsce. Struktura poszczególnych rozdziałów została przygotowana w oparciu o podobny schemat. W tekstach przedstawiono historię ...
 • Furman Wojciech; Kuca Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  Książka zawiera zbiór artykułów, które dotyczą różnych aspektów lokalnego komunikowania politycznego w Polsce na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. W obszarze zainteresowania autorów poszczególnych artykułów jest ...
 • Kuca Paweł; Furman Wojciech; Wolny-Zmorzyński Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
  W ramach książki zostało zaprezentowanych 20 dzienników regionalnych wydawanych w Polsce. Wszystkie tytuły są opisane według podobnego schematu. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono historię dzienników, zmiany ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Bonus Liber, 2013)
  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy: UDA-POKL.07.02.02-18-040/10-00), w zakresie Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej – ...
 • Szluz, Beata; Walc, Wiesława (Wydawnictwo Koraw, 2011)
  Rodzina, szkoła i środowisko lokalne to trzy podstawowe środowiska społeczne, w których przebiega rozwój oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Od opiekuńczo- -wychowawczej wartości wspomnianych środowisk zależy jakość tego ...
 • Garbarz, Andrzej; Szluz, Beata; Magda, Urbańska; Walc, Wiesława (Wydawnictwo Koraw, 2011)
  Problematyka rodziny jest od wielu lat przedmiotem rozważań szeregu dyscyplin naukowych. Niestety, można odnieść wrażenie, że bardziej koncentrują się one na negatywnych stronach funkcjonowania rodziny we współczesnym ...
 • Olszewski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004)
 • Pawłowska, Agnieszka; Kmieciak, Robert; Kołomycew, Anna; Radzik-Maruszak, Katarzyna; Antkowiak, Paweł (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2020)
 • Świrgoń-Skok, Renata; Olszewski, Jan; Arkuszewska, Aneta; Bosak, Maria; Łukasiewicz, Jakub M.; Szreniawski, Piotr; Bielaszka, Robert; Mroczyński-Szmaj, Łukasz; Olszewska-Wasylik, Dominika; Stapiński, Rajmund; Trela, Małgorzata; Wałęga, Marcelina; Kuczera, Małgorzata; Łoś, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014)
 • Kotarba, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W pracy odtworzono procedowanie ważnych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego i sprawdzono, jak przebiegały debaty sejmowe; na ile problematyka samorządowa wzbudzała zainteresowanie (również emocje) posłów oraz ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rodzina jest dziś przestrzenią przejawiania się sprzeczności i zjawisk, co stawia ją przed wieloma wyzwaniami, zmuszając i mobilizując ją do poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z nimi. Polimorficzność problemów ...
 • Szluz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W ponowoczesnym świecie rodzina nabiera odmiennego charakteru, zaczyna ewoluować. Jest w życiu jednostki aktualizowana, stała się społecznym obiektem, który może zostać wybrany. Postępuje indywidualizacja życia i funkcjonowania ...
 • Potocki, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Finanse gospodarstw domowych, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym, stają się coraz dynamiczniej rozwijającą się subdyscypliną nauk o finansach. G. Akerlof i R. Shiller nazywają współczesność „czasami niepewności ...
 • Szluz, Beata; Szluz, Anna (Uniwersytet Rzeszowski, Larus Studio, Rzeszów, 2018)
  Rozwój poradnictwa, a wraz z nim wzrost znaczenia działalności poradniczej i jej profesjonalizacja stały się przedmiotem refleksji naukowej w XX wieku (por. McLeod 2003; Brech 2001; Kargulowa 2007; Bilon 2010). ...
 • Kotarski, Hubert; Malicki, Krzysztof; Palak, Mariusz; Piróg, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Publikacja jest rezultatem wielowymiarowych działań podejmowanych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, polegających na komplementarnym łączeniu różnych funkcji pełnionych przez szkołę wyższą: kształcenia, ...
 • Wilk, Sławomir; Pokrzywa, Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski, 2013)
  Najważniejszym zadaniem badaczy zajmujących się wykluczeniem społecznym jest prawidłowa i rzetelna diagnoza problemów ludzi i środowisk doświadczających wykluczenia społecznego oraz analiza wpływu tego zjawiska na różne ...

View more