Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)2016

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 37
 • Pozycja
  A médiatudatossággal kapcsolatos nevelés iskolai gyakorlata – dokumentumelemzés
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Herzog, Csilla
  A digitális kompetencia a magyar oktatásban is a kulcskompetenciák közé tartozik. Jelen tanulmány a dokumentumelemzés módszerével vizsgálja meg azokat az iskolai írásos dokumentációkat, amelyek a médiatudatossággal kapcsolatosak. A megvizsgált írásos iskolai dokumentumok és fejlesztési tervek alapján igazoltuk, hogy a jól átgondolt és megtervezett tanórai, és tanórán kívüli médiaoktatással nagyon különböző kereszttantervi területeteket vagyunk képesek lefedni, és ezáltal biztosítani a széles körű nevelési célokat.
 • Pozycja
  Az iskolakezdés problémaköre
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Strédl, Terézia
  Hatéves korral az iskolakezdés nem mindig tudja biztosítani az iskolaalkalmasságot, mivel a gyerekek különböző érettséggel érkeznek. A tanulmány célja elemezni az alkalmatlanság okait, valamint javaslatokkal érvelni a megoldás érdekében.
 • Pozycja
  The implementation of cooperative methods in higher education
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Czinege, Monika
  The general problems of the Hungarian education system surface in the higher education sphere as well. Instructors frequently note the knowledge, skill, and competence-related deficiencies of newly enrolled students. Additional difficulties are posed by the lack of motivation or the low level of interest toward learning. Furthermore, the prevalence of traditional educational methods, the lectures designed for a large student audience and similarly structured seminars tend to exacerbate the problem. Students do not prepare for classes or strive to increase their knowledge via independent work and active in-class participation. Consequently new methods are needed for increasing the efficiency of the educational process, along with the enhancement of internal motivation and the promotion of subject-related interest.
 • Pozycja
  Sémantický diferenciál a jeho rizika při měření mezikulturních rozdílů v postojích studentů
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Chrásková, Marie
  Příspěvek popisuje možná rizika a omezení, které je potřeba zvážit při provádění výzkumu mezikulturních rozdílů v postojích studentů. Na základě provedeného srovnávacího výzkumu postojů studentů Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Rzeszowě k vybraným pojmům edukační a sociální reality je poukázáno na nutnost ověřování validity a reliability měrného nástroje – dvoufaktorového sémantického diferenciálu ATER. Ukazuje se, že prosté použití jazykově ekvivalentních adjektiv v jednotlivých škálách sémantického diferenciálu, nemusí vždy splňovat požadovanou faktorovou strukturu. Výzkumná praxe tedy ukazuje na nutnost kontroly struktury škál, respektive jejich revize, pomocí faktorové analýzy.
 • Pozycja
  Didaktika informatiky v príprave budúcich učiteľov informatiky a informačnej výchovy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Stoffová, Veronika
  Cieľom štúdie je definovať didaktiku informatiky ako odborovú didaktiku a didaktiku programovania ako predmetovú didaktiku v príprave učiteľov informatiky.