Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzdelávaní

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Pšenáková, Ildikó
Baganj, Igor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Článok sa zaoberá možnosťami využitia virtuálneho prostredia vo vzdelávaní.
The article deals with the possibilities of using virtual environments in education.
Opis
Słowa kluczowe
virtuálna realita , virtuálne prostredie , vzdelávanie , matematika , virtual reality , virtual environments , education , math
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 212-218