Artykuły (KNH) / Articles (CoH)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 44
 • Pozycja
  Poetyckie komentarze do współczesności. O tomie „Ale o co ci chodzi” Marcina Świetlickiego
  (Firma "Inkos", 2021) Pasterski, Janusz
  Artykuł poświęcono różnym wymiarom problemowym i artystycznym tomu wierszy "Ale o co ci chodzi" Marcina Świetlickiego, jednego z najbardziej znanych współczesnych poetów polskich. Wydany w roku 2019 zbiór to przykład uważnej, zaangażowanej obserwacji rzeczywistości, łączenia prywatnego ze wspólnotowym, demaskowania i prowokowania, ale i wyrażania samotności, ciągłego nieprzystosowania i obrony poetyckiej niezależności. Autor wskazuje sposoby poetyckiego opisu współczesnej polskiej rzeczywistości, podkreśla literackie i społeczne konteksty wierszy, odsłania postawę ironiczną oraz sens uniwersalny. Wiersze ze zbioru "Ale o co ci chodzi" traktuje jako poetyckie komentarze do współczesności i zaproszenie do refleksji o polskiej teraźniejszości kulturowej i społecznej.
 • Pozycja
  Faksymile drzeworytu japońskiego przy zastosowaniu technik cyfrowych do tworzenia matryc ksylograficznych
  (Instytut Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 2022-11-23) Machowski, Jacek
  Technika drzeworytu japońskiego (z jap. mokuhanga) jest stosunkowo mało rozpowszechniona w Europie. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska dostępność specjalistycznych narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania prac w tej technice. W ramach tego projektu postanowiłem poszukać zastępczych materiałów i narzędzi. Za cel obrałem próbę wykonania faksymile już istniejących prac z zastosowaniem grawerki laserowej, jak również przetestowanie dostępniejszych materiałów do tworzenia matryc drzeworytniczych oraz papierów graficznych.
 • Pozycja
  "Libri amici, libri magistri". O oczekiwaniach czytelniczych młodzieży licealnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021) Kucharska-Babula, Agata
 • Pozycja
  Mniejszościowy etnobiznes w Rumunii. Przypadek słowiańskojęzycznej ludności w Marmaroszu
  (Instytut Europy środkowej, 2020) Kosiek, Tomasz
  The author addresses the issue of ethno-business, which has been largely unresearched to date. In the approach proposed by the author, ethnobusiness is understood as a wide range of practices and behaviours related to the deliberate use of existing regulations going beyond the intentions of legislators that guarantee cultural and political privileges for national and ethnic minorities. Various activists and leaders gathered around ethnic organizations and co-creators of the discussed phenomenon most often pursue their private material or political interests. However, ethno-business is closely linked to the established Romanian legislation on national minorities. Thus, the author investigates the roots of this phenomenon, introducing readers to the regulations on minorities in Romania, and points to the social consequences of ethno-business. The analysis of the discussed problem is supplemented and illustrated by examples of specific behaviours observed by the author during his long-term and extensive ethnographic field research carried out on the Romanian-Ukrainian borderland between 2009 and 2010. Although this research project focused on aspects of ethnic and national identity among the Slavic-speaking community of the Maramures region, it also gave an opportunity to spot a number of behaviours that can be interpreted in the context of ethno-business. The ethnographic examples given in the article show how the policies related to the protection of national minorities in Romania can be exploited in various circumstances by different individuals who have relevant knowledge of the rights of national minorities.