Polityka i Społeczeństwo nr 2(19)/2021

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 8
 • Pozycja
  Zespół rzeczników Platformy Obywatelskiej jako nawiązanie do brytyjskiej instytucji gabinetu cieni
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Szczepański, Dominik
  Celem artykułu była analiza czynników warunkujących powstanie, a następnie działalność Zespołu Rzeczników Platformy Obywatelskiej w latach 2006–2007. Przedmiotem dociekań naukowych były również geneza instytucji gabinetu cieni oraz przedstawienie okoliczności dotyczących utworzenia Platformy Obywatelskiej. Zamierzeniem badawczym autora było również udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy Zespół Rzeczników przyczynił się do wzrostu poparcia społecznego dla PO w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r.?; czy działalność gabinetu cieni PO poprawiła sposób organizacji działań komunikacyjnych partii politycznej z jej otoczeniem zewnętrznym oraz czy doprowadziła do zwiększenia przewagi nad konkurentami?
 • Pozycja
  Koncepcja i implementacja wschodniej polityki bezpieczeństwa energetycznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w latach 2005–2010
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Mazur, Grzegorz
  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji politycznej Lecha Kaczyńskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gazowego i szerzej, polityki energetycznej podczas jego prezydentury, czyli w latach 2005–2010. Podjęta tu będzie problematyka współpracy politycznej tego polityka zarówno w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak GUAM, jak i w ramach międzynarodowych stosunków bilateralnych. Praca odpowiada również na pytanie o możliwość realizacji tej polityki w kontekście położenia geopolitycznego Polski (bliskość Rosji) i jej wpływu na kraje GUAM czy Kazachstan.
 • Pozycja
  Polityczna imitacja jako źródło współczesnej kontrrewolucji w postkomunistycznej Europie – próba ujęcia teoriopolitycznego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Lewandowski, Arkadiusz
  Artykuł poświęcony został analizie wpływu polityki imitacji na zjawisko kontrrewolucji. Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące kwestii, czy polityka imitacji i kontrrewolucja na poziomie rozważań teoretycznych mogą stanowić elementy jednej teorii, dotyczącej kryzysu demokracji liberalnej w krajach Europy postkomunistycznej. Pytaniem szczegółowym była kwestia, czy polityczna imitacja jest kategorią, przy której użyciu możliwe jest wyjaśnianie przyczyn procesu kontrrewolucji w Europie postkomunistycznej. Podstawę dla rozważań stanowią koncepcje Jana Zielonki oraz Iwana Krastewa i Stephena Holmesa. W koncepcji Iwana Krastewa i Stephana Holmesa polityka imitacji stanowi istotną przyczynę dla sukcesu ruchów populistycznych, które przez Jana Zielonkę utożsamiane są z kontrrewolucją. Negatywne opinie dotyczące przebiegu transformacji systemowej w głównej mierze ogniskują się na jej bezalternatywności, problemie narzucenia wartości liberalnych oraz problemie ekonomicznego rozwarstwienia. Przesłanki te stanowią również podłoże dla współczesnych problemów kryzysu demokracji liberalnej.
 • Pozycja
  Deformacja czeskiej demokracji liberalnej po 2017 roku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Kubas, Sebastian
  Rok 2017 wiąże się nie tylko z kontynuacją negatywnych zjawisk w czeskiej demokracji, ale z ich pogłębieniem. Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za taki stan rzeczy są dwaj najwyżsi przedstawiciele władzy państwowej, czyli premier Andrej Babiš i prezydent Miloš Zeman. Ich działania w wielu wymiarach są sprzeczne z zasadami demokracji liberalnej, co rodzi podstawę do możliwości pojawienia się demokracji illiberalnej. Celem artykułu jest ukazanie postaw dwóch najważniejszych postaci w czeskim życiu publicznym w kontekście łamania zasad liberalnej demokracji. Warto jednak zauważyć, że silne zakorzenienie zasady “checks and balances” utrudnia wskazanym podmiotom przeobrażenie liberalnej w illiberalną demokrację w Czechach. Metodami analizy używanymi w procesie badawczym są: analiza i synteza danych oraz podejście instytucjonalne. Baza źródłowa artykułu opiera się na pozycjach czesko-, polsko- i anglojęzycznych.
 • Pozycja
  Republika kooperatywna jako forma demokracji uczestniczącej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Cwynar, Katarzyna M.
  Autorka, wskazując na założenia demokracji uczestniczącej, podkreśla znaczenie oddolnych inicjatyw społecznych w kształtowaniu społeczeństwa demokratycznego. Są one przejawem kultury demokratycznej społeczeństwa. Warunki te spełnia koncepcja republiki kooperatywnej, sformułowana przez filozofa polskiego Edwarda Abramowskiego, żyjącego na przełomie XIX i XX w. Jako projekt postępu społeczno-politycznego założenia republiki kooperatywnej są nadal aktualne.