Praktyczne aspekty ćwiczeń epizodycznych z zarządzania w sytuacjach kryzysowych w samorządzie terytorialnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Barć, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia założenia do prowadzenia ćwiczeń epizodycznych z zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego wraz z organem zarządzającym (nadzorującym ćwiczenie), jakim jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.
The article presents the assumptions for conducting episodic exercises in crisis management in local government units together with the managing body (supervising the exercise), which is the Provincial Crisis Management Team.
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie kryzysowe , jednostka samorządu terytorialnego , powódź , crisis management , local government unit , flood
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(19)/2021, s. 5–15