Zespół rzeczników Platformy Obywatelskiej jako nawiązanie do brytyjskiej instytucji gabinetu cieni

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Szczepański, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu była analiza czynników warunkujących powstanie, a następnie działalność Zespołu Rzeczników Platformy Obywatelskiej w latach 2006–2007. Przedmiotem dociekań naukowych były również geneza instytucji gabinetu cieni oraz przedstawienie okoliczności dotyczących utworzenia Platformy Obywatelskiej. Zamierzeniem badawczym autora było również udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy Zespół Rzeczników przyczynił się do wzrostu poparcia społecznego dla PO w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r.?; czy działalność gabinetu cieni PO poprawiła sposób organizacji działań komunikacyjnych partii politycznej z jej otoczeniem zewnętrznym oraz czy doprowadziła do zwiększenia przewagi nad konkurentami?
The aim of this article was to analyze the factors that influenced the creation and subsequent activity of the Civic Platform Spokesperson Team in the years 2006–2007. The subject of research was also the genesis of the institution of the Shadow Cabinet and presentation of circumstances surrounding the creation of the Civic Platform. The author's research intention was also to provide answers to the following questions: did the Team of Spokespersons contribute to an increase in public support for Civic Platform in the early parliamentary elections of 2007; did the activity of the Civic Platform's Shadow Cabinet improve the organisation of the political party's communication activities with its external environment, and did it lead to an increase in its advantage over its competitors?
Opis
Słowa kluczowe
Platforma Obywatelska , partie polityczne , polski system partyjny , gabinet cieni , Zespół Rzeczników , Civic Platform , political parties , Polish party system , shadow cabinet , Advocacy Team
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(19)/2021, s. 120–137