Koncepcja i implementacja wschodniej polityki bezpieczeństwa energetycznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w latach 2005–2010

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Mazur, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji politycznej Lecha Kaczyńskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gazowego i szerzej, polityki energetycznej podczas jego prezydentury, czyli w latach 2005–2010. Podjęta tu będzie problematyka współpracy politycznej tego polityka zarówno w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak GUAM, jak i w ramach międzynarodowych stosunków bilateralnych. Praca odpowiada również na pytanie o możliwość realizacji tej polityki w kontekście położenia geopolitycznego Polski (bliskość Rosji) i jej wpływu na kraje GUAM czy Kazachstan.
The aim of the article is to present the political concept of Lech Kaczyński in terms of ensuring gas security and, more broadly, energy policy during his 2005–2010 presidency. The issues of political cooperation of this statesman will be discussed here, both within international organizations, such as GUAM, and within the framework of international bilateral relations. The work also answers the question about the possibility of implementing this policy in the context of Poland’s geopolitical position (proximity to Russia) and its impact on the GUAM countries or Kazakhstan.
Opis
Słowa kluczowe
polityka energetyczna , bezpieczeństwo , koncepcja , Lech Kaczyński , energy policy , safety , concept
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(19)/2021, s. 104–119