Kultura - Przemiany - Edukacja T. 11 (2022)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 15
 • Pozycja
  Komunikat o XI Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Kowalski, Mirosław
 • Pozycja
  Prawdziwe oblicza prawdy – znaczenia słowa prawda w wybranych utworach lirycznych C.K. Norwida
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Kozioł, Bartłomiej
  Celem niniejszego artykułu było wykazanie zróżnicowanej płaszczyzny semantycznych znaczeń słowa prawda zastosowanych w kontekście różnych utworów poetyckich Cypriana Kamila Norwida (literatura podmiotowa). Określenie funkcji wspomnianego wyrazu pozostaje w bezpośrednim związku z sytuacją liryczną w twórczości polskiego poety romantycznego. Zestawienie symbolicznych konotacji prawdy odniesiono więc do wybranych założeń filozoficznych (m.in. aksjologicznych, estetycznych), historycznych, religijnych i społecznych. W tym celu poszczególne tezy i wnioski oparto na materiale teoretycznoliterackim, będącym kluczową pomocą w sformułowaniu wywodu (literatura przedmiotowa). Autor wskazuje ponadto na bogactwo znaczeń kulturowych zawierających się w pojęciu "prawdy" oraz ich wpływie na myśl społeczną.
 • Pozycja
  Fake News as the axis of contemporary Higher Education
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Lafarga Ostáriz, Pablo; Soler Costa, Rebeca; Schultis, Sławomir
  New digital trends are generating new habits in society. The democratization of mobile devices, such as smartphones, has caused a new paradigm in areas such as access to information and the skills necessary to be an active part of society. The end of this revolution is still impossible to define, however, there are already numerous customs that have been displaced towards virtual contexts. The latest generations are verifying how Information and Communication Technologies (ICTs) are the axis of daily processes, one of them being access to information. During the last decades, the change regarding the consumption of information, as well as entertainment, has become evident, with a clear conversion towards fast and digital reading content. A situation which repercussions are manifested transversally in society, from those generations that have grown up with physical newspapers to the most recent ones and who find non-daily news obsolete. Its impact in the educational field is reflected when considering the personal development of students and their preparation for the 21st century. It is a context in which digital skills are no longer complementary but necessary, from the personal sphere to the professional through the social. Training requirements are reflected in institutions such as higher education, both university, and professional training.
 • Pozycja
  Analiza możliwości doskonalenia kompetencji muzycznych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na wybranych uczelniach wyższych w Polsce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Kowalska, Monika; Tęczyńska-Kęska, Małgorzata
  W artykule dokonano przeglądu proponowanych przez wybrane uczelnie wyższe przedmiotów o profilu muzycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Przeprowadzono charakterystykę wybranych kursów o profilu muzycznym z uwzględnieniem liczby godzin przeznaczonych na ich realizację, omówione zostały również cele i treści programowe zawarte w kartach kursów. Zwrócono uwagę na komponenty kwalifikacji pedagogicznych niezbędne w prowadzeniu zajęć umuzykalniających – nauczyciel bowiem jest kluczem do właściwego funkcjonowania systemu edukacyjnego i to od jego kompetencji, motywacji i cech osobowościowych zależy przyszłość wychowanków. W zakończeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy.