Możliwości zastosowania oprogramowania Scilab do projektowania i modelowania sieci komputerowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Paszkiewicz, Andrzej
Węgrzyn, Jan
Pękala, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania środowiska open source Scilab do projektowania oraz modelowania sieci komputerowych. Środowisko to może być alternatywą dla komercyjnych rozwiązań w zakresie symulacji protokołów i algorytmów wykorzystywanych w sieciach komputerowych.
The article presents the possibilities of using the Scilab open source environment for designing and modeling computer networks. This environment can be an alternative to commercial solutions in the field of simulation of protocols and algorithms used in computer networks.
Opis
Słowa kluczowe
Scilab , sieci komputerowe , projektowanie , modelowanie , open source , computer networks , designing , modeling
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 303–311