Aktywność pracy mózgu w procesie dydaktycznym w ujęciu badań elektroencefalograficznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Prauzner, Tomasz
Prauzner, Małgorzata
Prauzner, Kacper
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań encefalograficznych w zakresie aktywności pracy mózgu podczas procesu dydaktycznego. Głównym celem badań jest analiza aktywności poznawczej podczas uczenia się z wykorzystaniem symulacji komputerowych w kształceniu technicznym. Porównano aktywność poznawczą z uwzględnieniem wybranych czynników zakłócających w trakcie pracy ucznia na podstawie obserwacji częstotliwości fal pracy mózgu w badaniach QEEG.
The article presents the results of encephalographic studies in the field of brain activity during the learning process. The main object of the researchis to analyze cognitive activity while learning using computer simulations in technical education. Cognitive activity was compared with selected confounders during student’s work based on observation of brain wave frequency in QEEG studies.
Opis
Słowa kluczowe
efektywność dydaktyczna , programy symulacyjne , badania QEEG , didactic effectiveness , simulation programs , QEEG research
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 312–317