Obszary działań nauczycieli w zakresie pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Grabowiec, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Instytucją mającą szerokie możliwości niesienia pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych jest szkoła. Nauczyciele ze względu na częsty i regularny kontakt z dziećmi są w wyjątkowej sytuacji sprzyjającej pomocy i skutecznej interwencji. W artykule po krótkim opisie specyfiki funkcjonowania rodzin alkoholowych przedstawiono możliwości i obszary organizowania pomocy i wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych w warunkach pracy szkoły.
The school is an institution which has a wide array of possibilities to help children from alcoholic families. Teachers, due to their frequent and regular contact with the children, are in a position to intervene successfully in the child’s situation. The article begins with a brief description of a the specificity of functioning of alcoholic families. Then, it presents the possible areas of help and specific ways in which schools can provide support to children from alcoholic families.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina alkoholowa , dziecko , nauczyciel , pomoc , alcoholic families , child , teacher , support
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 504–509