Repozytorium UR

Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)2016

DSpace Repository

Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)2016

 

Recent Submissions

 • Merenda, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Manažerování talentů je dynamicky se vyvíjející disciplína řízení lidských zdrojů. Příspěvek pojednává o možnostech manažerování talentů, kteří jsou zasazeni do řízení podniku v rámci jeho strategie. Cyklus manažerování ...
 • Arent, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule poruszony został problem kształcenia studentów w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących związku pomiędzy intencjami przedsiębiorczymi studentów a nauczaniem ...
 • Ridei, Nataliia; Khitrenko, Tetiana; Pavliv, Alona; Khitrenko, Volodymyr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The analysis concepts and categorical apparatus of recreation in Ukraine on legal, reference, scientific and methodical literature sources are made. It is determined the features of structural organization of recreation ...
 • Moryń-Kucharczyk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Absolwent uczelni technicznej powinien m.in. znać także pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było ...
 • Tolochko, Svitlana; Lymar, Valeriia; Ridei, Nataliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The paper is devoted to understanding the influence of economic competitiveness and environmental sustainability on education. It was concluded that national economic competitiveness is linked to intellectual and capital ...
 • Dobrzańska, Małgorzata; Sobczyk, Wiktoria; Nagorniuk, Oksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule opisano proste i złożone media wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Przedstawiono programy promocyjne realizowane w parkach narodowych w Polsce. Przygotowano projekt multimedialnego przewodnika po Gorczańskim ...
 • Tsepelev, D.; Saleh, Hadi (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article contains a description of generic predictive refillment scheduling algorithm.
 • Lis, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Edukacyjne systemy informatyczne to skomplikowane zasoby IT składające się z dużej liczby kilkuletnich komputerów i każdy z nich musi być dostępny dla osób uczących się. To powoduje, że dla nauczycieli informatyki zarządzanie ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Zaprezentowano podstawowe informacje z zakresu technologii poszerzonej rzeczywistości. Przedstawiono wybrane przykłady jej zastosowania w różnych obszarach życia człowieka. Wskazano obszary działalności inżynierskiej oraz ...
 • Kashyna, Ganna; Nikolaiev, Kyrylo (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The process of development, theoretical substantiation and implementation of distance education system organization model into teacher postgraduate education has been considered in the paper. Postgraduate pedagogical ...
 • Nowak, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule poruszona została kwestia wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia. Dzisiejsza szkoła musi korzystać z odpowiedniego oprogramowania dydaktycznego, które powoduje, że uczeń chętniej przyswaja ...
 • Koziorowska, Anna; Stats, Katarzyna; Romerowicz-Misielak, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The paper presents the results of viability of breast cancer cells under the influence of electromagnetic field. MCF-7 cell line was subjected to an electromagnetic field with a frequency of 5 Hz, 60 Hz and 120 Hz and an ...
 • Śniegulska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W sytuacji szybkich zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych przed edukacją rysują się nowe wyzwania. Wydaje się, że szczególnie istotne zadania nawiązują do idei edukacji prorodzinnej, która z punktu widzenia ...
 • Romanov, I.V. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Globalization of social relations determines the range and vector of development of main operative forces of communicative interaction. In particular, innovative technologies and multiculturalism of the information flows ...
 • Walczyna, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedmiotem artykułu jest kształcenie w zakresie stresu w pracy. Wskazując potencjalne stresory w pracy menedżerów i przedsiębiorców, ich odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz efektywność ...
 • Prauzner, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawione zostaną wyniki badań EEG dotyczące efektywności dydaktycznej w kształceniu technicznym. Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback funkcjonującym na Akademii im. Jana ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł podejmuje tematykę związaną z możliwościami i zagrożeniami, jakie dają współczesne social media, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych. Zawarta jest w nim krótka analiza polskiego rynku portali społecznościowych, ...
 • Langier, Cecylia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  XXI w. stanowi epokę, którą cechuje szybki rozwój technologii cyfrowej stanowiącej ważny element życia codziennego i zawodowego społeczeństwa informacyjnego. Multimedia stanowią także ważne narzędzie w edukacji i wychowaniu ...
 • Hilčenko, Slavoljub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Functional-logical thoughtful capacities pertain among the essential work competencies when referring to hiring of young people today. Members of this so-called Generation „Z”, born in Serbia, most often characterize ...
 • Nieroba, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł podejmuje tematykę form aktywności współczesnego dziecka w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych oraz najnowszych ustaleń neurobiologii. Ukazano zagrożenia rozwojowe związane z nadmiernym oglądaniem telewizji ...

View more