Polish Journal for Sustainable Development T. 26 cz. 2 (2022)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 9
 • Pozycja
  Innowacyjne praktyki zrównoważonego rozwoju w logistyce
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022-12) Zapałowska, Anita
  Zmiana zachowań konsumenckich rewolucjonizuje logistykę, która jest kluczową częścią biznesu we współczesnym świecie. Wzrost zysków, wejście na nowe rynki, zwiększenie skali działalności – to już nie jedyne mierniki sukcesu przedsiębiorstw. Równie istotne okazuje się ograniczanie wpływu na środowisko, współpraca ze społecznością oraz dbałość o pracowników. Rozwój technologii sprawia, że część procesów odbywa się w sposób niemal całkowicie zautomatyzowany. Bez inwestowania w automatyzację i robotyzację firmy przestaną być konkurencyjne. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych innowacyjnych praktyk w logistyce w aspekcie zrównoważonego rozwoju.
 • Pozycja
  Ziarno owsa (Avena sativa l) i możliwości jego wykorzystania jako alternatywnego źródła energii
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022-12) Tobiasz-Salach, Renata
  Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przynosi duże korzyści. Zainteresowanie biomasą jest coraz większe, ponieważ energetyka konwencjonalna znacząco obciąża środowisko naturalne, a zasoby paliw ko-palnych szybko maleją. Nadwyżki ziarna zbóż lub ziarna niespełniającego wymagań jakościowych można wykorzystać do produkcji energii. Z tego powodu, za cel pracy przyjęto przeprowadzenie badań i ocenę wykorzystania ziarna owsa oplewionego i nieoplewionego na cele energetyczne. Analizowano wartość opałową ziarna i zawartość w nim popiołu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że formy nieoplewione owsa w porównaniu z formami oplewionymi charakteryzują się korzystniejszymi cechami opałowymi. Posiadają więcej tłuszczu i mniej popiołu w ziarnie. Z pośród analizowanych odmian do celów energetycznych nadają się odmiany Polar i Bingo (formy nieoplewione owsa) oraz Krezus (forma oplewiona).
 • Pozycja
  Development of renewable energy sources investments in the context of spatial order And their impact on the landscape
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022-12) Pelczar, Szymon; Śliwka, Małgorzata
  Although installations to convert renewable energy sources into electricity respond to the challenges of sustainable development, their operation is not without their impact on the environment. The landscape is one of environment components on which renewable energy sources (RES) infrastructure effects. The article presents a possible location for investments in wind and photovoltaic power plants based on legal requirements. The areas in which they are most frequently carried out are also mentioned. It was indicated how the infrastructure of photovoltaic and wind power plants affects spatial order and landscape.
 • Pozycja
  Ekologiczne i etyczno-religijne aspekty konsumpcji mięsa
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022-12) Mroczek, Karolina; Ptasiuk, Weronika; Mroczek, Janusz R.
  Wśród produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego najwięcej kontrowersji budzi mięso. Przez stulecia jedzenie mięsa było oznaką dobrobytu i wysokiego statusu społecznego. Dzięki wysokiej zawartości białka o korzystnym dla organizmu człowieka profilu aminokwasowym, mięso podobnie jak mleko i jaja, odgrywa ważną rolę w gospodarce żywnościowej. Światowy rozwój gospodarczy prowadzi do wzrostu zamożności społeczeństw i zwiększenia popytu na żywność, w tym na mięso. Konieczność zaspokojenia popytu na białko pochodzenia zwierzęcego jest czynnikiem napędzającym intensyfikację produkcji zwierzęcej, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia presji środowiskowej. Niezrównoważona konsumpcja mięsa stwarza także wątpliwości natury etycznej.
 • Pozycja
  Samochody wycofane z eksploatacji – kluczowe zagadnienia związane z systemem recyklingu
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022-12) Kubiak, Teresa
  W artykule przedstawiono problemy związane z samochodami wycofywanymi z eksploatacji, strukturę wiekową parku samochodowego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, oraz prognozy w tym zakresie na kolejne lata. Gwałtowny wzrost liczby samochodów wprowadza konieczność racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z ich eksploatacji i złomowania pojazdów. Obecna struktura wiekowa krajowego parku, w której znaczną część stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczynia się do stałego wzrostu łącznej masy odpadów samochodowych.