Poziom świadomości społecznej mieszkańców województwa podkarpackiego na temat „Food Miles”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Królikowski, Marcin
Fiedur, Marcin
Jarecki, Wacław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem przeprowadzonego w 2022 r. badania ankietowego była analiza wiedzy respondentów na temat znajomości zasad „Food Miles” i wdrażania zrównoważonych decyzji konsumenckich. Wykazano, że większość ankietowanych jest świadoma jaki wpływ na środowisko przyrodnicze ma odległość jaką pokonuje żywność od producenta do konsumenta. Respondenci na ogół znali zalety lokalnej żywności, sposoby jej przetwórstwa i pakowania oraz koszty ekonomiczne produkcji. Jak informuje wielu autorów, dystans jaki musi pokonać żywność zanim trafi z miejsca wytworzenia na talerz, wynosi nawet 1500 mil. Transport podnosi zatem cenę wyrobu a dodatkowo zwiększa emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Promowanie koncepcji mil żywieniowych powinno skłonić konsumentów do wybierania lokalnych produktów, co obok pozytywnych aspektów społecznych, skróci łańcuch logistyczny, a także zmniejszy negatywny wpływu transportu żywności na środowisko.
The conducted survey analyzed the respondents' knowledge of the principles of using "Food Miles" and the implementation of sustainable consumer decisions. It has been proven that the respondents are aware of the impact of the distance products travel to reach the consumer, taking care of local food, the way products are packaged and the choice of products in economic terms. According to many authors, the average distance that food has to cover before it goes from the place of production to the plate is up to 1500 miles. This results in an increase both in the price of the product and in greenhouse gas emissions into the atmosphere. Promoting the concept of food miles can lead consumers to choose local products, shortening the distance they have to cover, as well as the negative impact of food transport on the environment.
Opis
Słowa kluczowe
mile żywieniowe , ślad węglowy , środowisko , transport , food miles , carbon footprint , environment , food
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 26, cz. 2 (2022), s. 33-38