Polish Journal for Sustainable Development T. 26 cz. 1 (2022)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 7
 • Pozycja
  Zrównoważona produkcja zwierzęca wyzwaniem przyszłości
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022) Topczewska, Jadwiga; Krupa, Wanda; Krupa, Sandra; Krempa, Amanda
  Transformacja dotychczasowych systemów produkcji zwierzęcej jest, z punktu widzenia aktualnego ich wpływu na środowisko, niezbędna. Przedstawione możliwości, chociaż często sprawdzone w praktyce, nie zawsze są możliwe do zastosowania ze względu na różnorodne ograniczenia. Należy jednakże poszukiwać efektywnych rozwiązań, które będą uwzględniały specyfikę gatunku utrzymywanych zwierząt, uwarunkowania socjoekonomiczne i środowiskowe dla zrównoważonej i niskoemisyjnej produkcji zwierzęcej.
 • Pozycja
  Wypas koni huculskich jako forma zrównoważonego rolnictwa w rejonie Bieszczadów
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022) Topczewska, Jadwiga; Krupa, Wanda; Krempa, Amanda
  Celem badań była ocena prowadzenia wypasu koni huculskich jako elementu zrównoważonego rolnictwa na terenach objętych ochroną w ramach NATURA 2000. Oceniono kondycję koni i obciążenie pastwisk oraz liczbę występujących i żerujących ptaków. Obciążenie do 10 DPJ, wynikające z realizacji programów rolno-środowiskowych, wydaje się być adekwatne zarówno jeśli chodzi o przeciwdziałanie sukcesji, jak i ochronę przed degradacją. Uzyskane wyniki potwierdzają pozytywny wpływ prowadzenia wypasu na różnorodność gatunkową siedlisk, przyczyniając się do zachowania miejsc gniazdowania i żerowania ptaków.
 • Pozycja
  Zrównoważona logistyka żywności a technologie przemysłu 4.0
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022) Topczewska, Jadwiga; Krupa, Sandra
  Zrównoważony rozwój logistyki w branży spożywczej wymaga zaimplementowania technologii Przemysłu 4.0. Technologie te przyczynią się do poprawy wydajności z utrzymaniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności. Optymalizacja procesów logistycznych dzięki systemom cyber-fizycznym to również redukcja kosztów, zwłaszcza procesów transportowych, ograniczenie marnotrawstwa żywności, elastyczna produkcja z oszczędnym gospodarowaniem zasobami, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zielona i zrównoważona logistyka wykorzystująca innowacyjne technologie powinna być podstawowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym. W pracy przedstawiono przykładowe technologie umożliwiające osiągnięcie zrównoważonej i zielonej logistyki w branży spożywczej.
 • Pozycja
  Slowing the consumption - from the perspective of Spanish Biology Students
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022) Ramírez Valencia, Tatiana; Ruiz Padilla, José Francisco
  Consumerism is a very important issue today because of its exponential growth and its influence on the environment. Because of this, numerous movements have appeared that try to focus on slowing down the ecosystems transformation, such as green consumerism. It is very important to recognise the right green behaviour and to know the recommendations for the future in order to improve the present situation. The opinion of young people studying biology may give us some clues about the thinking of slowing consumption. The paper also gives an opinion of scientists’ way of thinking of this.
 • Pozycja
  Wyniki kontroli transportów drobiu na terenie województwa podkarpackiego
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2022) Krupa, Sandra; Topczewska, Jadwiga
  Celem pracy była ocena realizacji transportów drobiu oraz stwierdzonych naruszeń podczas kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, w latach 2016-2020. Największą liczbę przeprowadzonych kontroli transportów drobiu wykonano w roku 2018 i 2019, natomiast największą średnią liczbę osobników stwierdzono podczas kontroli w styczniu 2017 roku. W badaniach odnotowano istotny trend wskazujący na obniżenie liczby przypadków nieprawidłowości w transporcie drobiu w kolejnych latach.