Zrównoważona logistyka żywności a technologie przemysłu 4.0

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Topczewska, Jadwiga
Krupa, Sandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Zrównoważony rozwój logistyki w branży spożywczej wymaga zaimplementowania technologii Przemysłu 4.0. Technologie te przyczynią się do poprawy wydajności z utrzymaniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności. Optymalizacja procesów logistycznych dzięki systemom cyber-fizycznym to również redukcja kosztów, zwłaszcza procesów transportowych, ograniczenie marnotrawstwa żywności, elastyczna produkcja z oszczędnym gospodarowaniem zasobami, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zielona i zrównoważona logistyka wykorzystująca innowacyjne technologie powinna być podstawowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym. W pracy przedstawiono przykładowe technologie umożliwiające osiągnięcie zrównoważonej i zielonej logistyki w branży spożywczej.
Sustainable development of logistics in the food industry requires the implementation of Industry 4.0 technologies. These technologies will help improve efficiency with the maintenance of high quality and food safety. Optimizing logistics processes with cyber-physical systems also means reducing costs, especially transportation processes, reducing food waste, flexible production with resource efficiency, reducing carbon emissions. Green and sustainable logistics using innovative technologies should be a fundamental component of a closed-loop economy. This article presents examples of technologies to achieve sustainable and green logistics in the food industry.
Opis
Słowa kluczowe
innowacyjne technologie , cyfryzacja , przemysł spożywczy , logistyka 4.0 , innovation technologies , digitization , food industry , logistics 4.0
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 26, cz. 1 (2022), s. 43–50