Wybrane zwyczaje agrarne wsi polskiej na przykładzie Podlasia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kiryluk, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na dwa zwyczaje agrarne: zwyczaje żniwne i związane z uprawą lnu. Postawiono tezę, że znajomość tradycji wsi, zwyczajów i obrzędów agrarnych ma wpływ na wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W badaniach ankietowych wykazano małe zainteresowanie respondentów zagadnieniami społeczno-kulturowymi i etnograficznymi na wsi polskiej.
The paper aims to demonstrate the importance of two agricultural practices: harvesting and flax growing. The knowledge of village traditions, customs and agricultural rituals has been discussed as it has an impact on the multifunctional and sustainable development of rural areas. The research shows that socio-cultural and ethnographic issues in the Polish countryside have little interest among the respondents.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważony rozwój , wieś , żniwa , len , ankieta , sustainable development , countryside , harvest , flax , questionnaire
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 26, cz. 1 (2022), s. 15–21