Zrównoważona produkcja zwierzęca wyzwaniem przyszłości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Topczewska, Jadwiga
Krupa, Wanda
Krupa, Sandra
Krempa, Amanda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Transformacja dotychczasowych systemów produkcji zwierzęcej jest, z punktu widzenia aktualnego ich wpływu na środowisko, niezbędna. Przedstawione możliwości, chociaż często sprawdzone w praktyce, nie zawsze są możliwe do zastosowania ze względu na różnorodne ograniczenia. Należy jednakże poszukiwać efektywnych rozwiązań, które będą uwzględniały specyfikę gatunku utrzymywanych zwierząt, uwarunkowania socjoekonomiczne i środowiskowe dla zrównoważonej i niskoemisyjnej produkcji zwierzęcej.
The transformation of existing animal production systems is essential, from the point of view of their current environmental impact. The options presented, although often proven in practice, are not always applicable due to various constraints. However, effective solutions that take into account the specifics of the species of animals kept and socioeconomic and environmental conditions for sustainable, low-carbon animal production.
Opis
Słowa kluczowe
chów zwierząt , zrównoważone rolnictwo , ograniczenie emisji , animal husbandry , sustainable agriculture , emissions reduction
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 26, cz. 1 (2022), s. 59–66