Wyniki kontroli transportów drobiu na terenie województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Krupa, Sandra
Topczewska, Jadwiga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem pracy była ocena realizacji transportów drobiu oraz stwierdzonych naruszeń podczas kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, w latach 2016-2020. Największą liczbę przeprowadzonych kontroli transportów drobiu wykonano w roku 2018 i 2019, natomiast największą średnią liczbę osobników stwierdzono podczas kontroli w styczniu 2017 roku. W badaniach odnotowano istotny trend wskazujący na obniżenie liczby przypadków nieprawidłowości w transporcie drobiu w kolejnych latach.
The purpose of the study was to assess the correctness of the implementation of poultry transports and the violations found during the inspections carried out by the Regional Road Transport Inspectorate of Rzeszow, from 2016 to 2020. The highest number of poultry transport inspections was carried out in 2018 and 2019, while the highest average number of individuals was found during the inspection in January 2017. The study noted a significant trend indicating a reduction in the number of cases of poultry transport irregularities in consecutive years.
Opis
Słowa kluczowe
transport , drób , kontrole , nieprawidłowości , dobrostan drobiu , poultry , inspections , irregularities , welfare of chicken broilers
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 26, cz. 1 (2022), s. 23–30